Wielka Piątka – understandmyself.com

Understand Myself to test psychologiczny stworzony przez Jordana Petersona w oparciu o koncept “Wielkiej Piątki”. Pozwala na lepsze zrozumienie swojej osobowości w porównaniu do reszty społeczeństwa, jak również ogółem na lepsze zrozumienie psychologii człowieka, w tym różnic między płciami na płaszczyźnie osobowości i tym jak osobowość wpływa na poglądy polityczne. Można go wykonać po angielsku na stronie www.understandmyself.com.

Test ten bada osobowość użytkownika na płaszczyźnie pięciu cech głównych, z których każda rozbija się na dwie składowe:

Ugodowość: Empatia i Uprzejmość
Sumienność: Przedsiębiorczość i Skłonność do Porządku
Ekstrawersja: Entuzjazm i Asertywność
Neurotyczność: Wycofanie i Niestabilność
Otwartość na Doświadczenia: Otwartość i Intelekt

1. Ugodowość jest cechą związaną z interakcjami międzyludzkimi. Składa się z Empatii i Uprzejmości. Kobiety są statystycznie bardziej ugodowe od mężczyzn, przez co większość więźniów w zakładach karnych stanowią mężczyźni. Z empatią skorelowane są poglądy lewicowe. Natomiast z uprzejmością skorelowane są poglądy konserwatywne. Niska Uprzejmość jest również związana z niepodporządkowywaniem się autorytetom.

2. Sumienność jest cechą związaną z osiągnięciami z pracy. Mierzy takie rzeczy jak pracowitość, siła woli, efektywność, przywiązanie do szczegółów, zasad, procedur czy do czystości. Ogólnie sumienni ludzie wykonują swoje plany i utrzymują porządek. Sumienność składa się z Przedsiębiorczości oraz Skłonności do Porządku. Ta ostatnia jest skorelowana z poglądami konserwatywnymi (szczególnie w połączeniu z niską otwartością na doświadczenia). Również kobiety są bardziej skłonne do porządku od mężczyzn.

3. Ekstrawersja jest cechą związaną z odczuwaniem pozytywnych emocji, takich jak nadzieja czy radość, szczególnie w sytuacjach towarzyskich. Składa się ona z Entuzjazmu oraz Asertywności. Entuzjazm odpowiada za odczuwanie pozytywnych emocji i towarzyskość, a asertywność za potrzebę przewodzenia w relacjach społecznych. Kobiety są statystycznie bardziej entuzjastyczne od mężczyzn. Przeciwieństwem osoby ekstrawertycznej – czyli ekstrawertyka – jest introwertyk.

4. Neurotyczność jest cechą związaną z odczuwaniem negatywnych emocji, takich jak ból, smutek, poirytowanie, gniew, strach czy obawa. Składa się z Wycofania i Niestabilności. Wycofanie jest związane z obawą przed nowymi, nieznanymi, zaskakującymi, groźnymi bądź skomplikowanymi sytuacjami, a niestabilność z wahaniami nastrojów i silnymi negatywnymi reakcjami emocjonalnymi. Ogólnie ludzie z wysoką niestabilnością bardziej cierpią gdy już stanie się coś złego, podczas gdy ludzie z wysoką cechą wycofania bardziej boją się tego co może się stać. Kobiety mają wyższy współczynnik neurotyczności (z obiema składowymi) od mężczyzn, co (przynajmniej po części) wyjaśnia czemu kobiety częściej cierpią na depresję, częściej odpowiadają w ankietach, że są nieszczęśliwe i częściej inicjują rozwody od mężczyzn. Różnice w neurotyczności między kobietami, a mężczyznami zaczynają się w okresie dojrzewania, prawdopodobnie ponieważ a) kobiety są bardziej wrażliwe na krzywdę fizyczną i seksualną (w tym niechcianą ciążę) oraz b) system nerwowy kobiet jest dostosowany do potencjalnego czasu kiedy będą miały dzieci, które to w pierwszych latach życia są bardzo wrażliwe na zagrożenia.

5. Otwartość na Doświadczenia jest cechą związaną z kreatywnością, zainteresowaniami artystycznymi i inteligencją (szczególnie inteligencją werbalną). Mierzy takie rzeczy jak skłonność do myślenia abstrakcyjnego, dążenie do oryginalności, zainteresowanie nowinkami, sztuką, literaturą, czy filozofią, jak również mierzy wrażliwość na przeżycia artystyczne i piękno. Otwartość na Doświadczenia jest silnie skorelowana z poglądami liberalnymi/postępowymi/rewolucyjnymi i negatywnie skorelowana z konserwatywnymi. Składa się z Otwartości i Intelektu, przy tym nie należy mylić Intelektu z Ilorazem Inteligencji (IQ), gdyż Intelekt to tylko zainteresowanie abstrakcyjnymi ideami, a nie IQ. Teoretycznie można mieć wysoki Intelekt z niskim IQ i na odwrót. Kobiety statystycznie mają niższy Intelekt (choć nie IQ). Otwartość (w przeciwieństwie do Otwartości na Doświadczenia, która zawiera w sobie Otwartość oraz Intelekt) jest synonimem kreatywności i umiłowania piękna. Kobiety statystycznie mają wyższą Otwartość od mężczyzn.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Jordan Peterson stworzył również 8-modułowy kurs “Discovering Personality”, w którym to szczegółowo tłumaczy model osobowości oparty o Wielką Piątkę. Kurs składa się z ośmiu wykładów w formie video lub audio (do wyboru) o łącznej długości około pięciu godzin oraz materiałów pisemnych z streszczeniami wykładów, źródłami i dodatkowymi materiałami do nauki. Dodatkowo każdy uczestnik dostaje kod dostępu do testu Understand Myself.
Kurs ten nadaje się szczególnie dla studentów psychologii, którzy chcą się bardziej zagłębić w arkana Wielkiej Piątki i nauce o osobowości. Można go wykonać po angielsku na stronie https://courses.jordanbpeterson.com/personality.

Zobacz również
Self Authoring – Program psychologiczny selfauthoring.com
Jordan Peterson Ksiazki

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?