fbpx

Wielka Piątka – understandmyself.com

Understand Myself to test psychologiczny stworzony przez Jordana Petersona w oparciu o koncept “Wielkiej Piątki”. Pozwala na lepsze zrozumienie swojej osobowości w porównaniu do reszty społeczeństwa, jak również ogółem na lepsze zrozumienie psychologii człowieka, w tym różnic między płciami na płaszczyźnie osobowości i tym jak osobowość wpływa na poglądy polityczne. Można go wykonać po angielsku na stronie www.understandmyself.com.

Test ten bada osobowość użytkownika na płaszczyźnie pięciu cech głównych, z których każda rozbija się na dwie składowe:

Ugodowość: Empatia i Uprzejmość
Sumienność: Przedsiębiorczość i Skłonność do Porządku
Ekstrawersja: Entuzjazm i Asertywność
Neurotyczność: Wycofanie i Niestabilność
Otwartość na Doświadczenia: Otwartość i Intelekt

1. Ugodowość jest cechą związaną z interakcjami międzyludzkimi. Składa się z Empatii i Uprzejmości. Kobiety są statystycznie bardziej ugodowe od mężczyzn, przez co większość więźniów w zakładach karnych stanowią mężczyźni. Z empatią skorelowane są poglądy lewicowe. Natomiast z uprzejmością skorelowane są poglądy konserwatywne. Niska Uprzejmość jest również związana z niepodporządkowywaniem się autorytetom.

2. Sumienność jest cechą związaną z osiągnięciami z pracy. Mierzy takie rzeczy jak pracowitość, siła woli, efektywność, przywiązanie do szczegółów, zasad, procedur czy do czystości. Ogólnie sumienni ludzie wykonują swoje plany i utrzymują porządek. Sumienność składa się z Przedsiębiorczości oraz Skłonności do Porządku. Ta ostatnia jest skorelowana z poglądami konserwatywnymi (szczególnie w połączeniu z niską otwartoś